+420 583 310 111

Pro koho je určen:

Stipendijní program je určen studentům středních a učňovských škol.
Preferovány jsou obory strojírenského a stavebního směru.

Výše stipendia

 • 1. ročník 1000 Kč / měsíc
 • 2. ročník 1500 Kč / měsíc
 • 3. a 4. ročník 2000 Kč / měsíc

Stipendium se vyplácí pouze v době školního roku mimo prázdnin.

Podmínka vzniku nároku na výplatu stipendia je, že ve školním roce student:

 • nemá žádné neomluvené absence nebo kárná opatření
 • má omluvenou absenci pouze v souladu s §67, odst. 1 a 3 školského zákona, max. však 15 dnů za pololetí
 • studentovo chování je ohodnoceno stupněm 1

Nesplní-li student některou z výše uvedených podmínek, pozbývá nárok na stipendium na zbylou část školního roku.

Prospěchové stipendium

Vyplácí se pouze na konci školního roku při dosažení požadovaného prospěchu.

Výše prospěchového stipendia

 • 1. ročník 2000 Kč
 • 2. ročník 3000 Kč
 • 3. a 4. ročník 4000 Kč

Podmínka vzniku nároku na výplatu prospěchového stipendia je:

 • student splní podmínky pro vznik nároku na základní motivační stipendium po celý školní rok
 • student dosáhne prospěchového průměru z odborných předmětů max. 2,0
 • student z odborného výcviku nebyl hodnocen hůře než známkou dobrý

Závazky studenta

 • úspěšné ukončení studia a nastoupení do zaměstnání k naší společnosti
 • setrvání v pracovním poměru u společnosti min. 1 - 4 roky (dle délky poskytovaného stipendia)
 • vykonávání v průběhu studia povinné odborné praxe a brigády v letních měsících