+420 583 310 111

Použití

Komunální čistírny odpadních vod jsou určeny k čištění odpadních vod z malých a středních zdrojů znečištění. Čistírny odpadních vod této řady se skládají z kompaktního kontejneru z polypropylenu, rozděleného přepážkami na jednotlivé funkční prostory. Technologické řešení těchto čistíren odpadních vod je založeno na stabilním a spolehlivém provozu, při minimální spotřebě energie. Tato technologie využívá anaerobně-aerobní biologické procesy, které jsou v praxi ověřeny provozem s dlouhodobou historií.

Typové řady vystrojených čistíren odpadních vod jsou určeny k čištění splaškových vod z malých obcí, domácností, rekreačních zařízení a jiných podobných objektů.

Služby

 • Konstrukční návrh, projekční služby
 • Komplexní dodávka a montáž
 • Sledování a optimalizace provozu
 • Záruční a pozáruční servis

Výhody

 • Vysoká účinnost odstraňování organických látek
 • Jednoduchá instalace
 • Automatický provoz
 • Nízké pořizovací a provozní náklady
 • Nízká spotřeba elektrické energie
 • Dlouhodobá životnost
 • Bezproblémový zimní provoz a nízká úroveň hluku
 • Možnost dodávek ČOV na klíč

Čistírny odpadních vod pro 50–180 EO jsou nabízeny ve třech typových řadách

 • Typ AČB SBR 50 -180 EO - aktivační čistírny s přerušovanou činností, s kapacitou 50 až 180 ekvivalentních obyvatel.
 • Typ AČB E 50 - 180 EO - průtočná čistírna odpadních vod s aerací pro všestranné čištění splaškových vod, s kapacitou 50 až 180 ekvivalentních obyvatel.
 • Typ Biofluid E 50 - 120 EO - biodisková čistírna odpadních vod s nárustovou kulturou s rotujícími biodisky, s kapacitou 50 až 120 ekvivalentních obyvatel.

Podrobnější informace naleznete v příloze, kterou Vám zašleme na vyžádání. V případě dotazů kontaktujte - covobchod@fortex-ags.cz