+420 583 310 111

Lom v Dolní Libině

Provádíme těžbu horniny – ruly a její drcení. Nabízíme prodej přírodního drceného kameniva všech frakcí. Kamenivo splňuje požadavky ČSN. Zajišťujeme dopravu našimi vozidly dle požadavku zákazníka. Lom - Kamenolom Dolní Libina.

Kontakty

Lom Dolní Libina
Obchodní zástupce Dirbák Petr
Vedoucí lomu Navrátil Jan

Provozní doba

  • PO - PÁ - 6:30 - 15:00
  • polední pauza - 11:30 - 12:00

Centrum recyklace stavebních odpadů v Mohelnici

Na základě Rozhodnutí, vydaným Olomouckým krajem Odboru životního prostředí a zemědělství, jsme oprávněni provozovat zařízení k využívání odpadů (činnost 3.2.0 – drcení odpadu, 3.4.0 – třídění odpadu, 5.10.2 – výroba recyklátu ze stavebních a demoličních odpadů dle Katalogu činností uvedené v příloze č.2 zákona o odpadech: 541/2020 Sb.).

Recyklační centrum slouží ke zpracování stavebních a demoličních odpadů vzniklých při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách a odstraňování staveb.

Stavební a demoliční odpad je dále zpracováván separací cizorodých částic, drcením a tříděním na recyklovaný materiál. Recyklovaný materiál je výrobek, který je zpětně využíván ve stavební výrobě jako plnohodnotná náhrada přírodních materiálů. Kvalita recyklátů je ověřována rozbory prováděnými v akreditovaných zkušebních laboratořích.

Identifikační číslo zařízení: CZM01360

Ukládání demoličních odpadů je především určen pro velkoobchod po předchozí dohodě a uzavření smlouvy.

Kontakty

Obchodní zástupce Dirbák Petr

+420 778 409 998

Vedoucí recyklačního centra Navrátil Jan

+420 606 724 783

Provozní doba

  •  PO - PÁ - 6:30 - 15:00