+420 583 310 111

Mobilní kontejnerová ČOV Artic (SBR)

Jedná se o plně mobilní ČOV, kterou lze přemisťovat z jedné lokality do druhé pomocí kamionové dopravy. Instalace této mobilní čistírny odpadních vod je na zpevněnou plochu např. betonový panel, bez nutnosti zemních prací, obsypání nebo obetonování nádrží. Tato technologie umožňuje zabezpečení funkce ČOV v různých klimatických podmínkách, mimo jiné i v subarktickém klimatickém pásmu, bez tvorby zápachů a aerosolů. Vyznačuje se vysokou účinností v odstranění organických látek, případně amoniakálního dusíku z odpadních vod. Je zde zajištěna vysoká flexibilita provozu ČOV při nerovnoměrném hydraulickém a látkovém zatížení. Předností je i dlouhá životnost technologického vybavení ČOV díky použití kvalitního zařízení nízká spotřeba elektrické energie. Čistírna umožňuje automatický provoz s minimálními nároky na obsluhu.