Provádí se svým týmem autorizovaných inženýrů a techniků v investiční výstavbě komplexní projekční činnost pro externí zákazníky i ostatní střediska společnosti.
Jedná se především o zpracování různých projekčních studií s následným zhotovením dokumentace pro územní řízení, případně provádí dokumentaci pro vyřízení stavebního povolení.
Podílí se na tvorbě cenových nabídek. Vykonává inženýrskou činnost, v rámci udělené pravomoci zastupuje investora při jednání s úřady státní správy, provádí autorský dozor na stavbách.

Naše reference


 • Zemědělské stavby, bioplynové stanice
  Bioplynová stanice Žiar nad Hronom
  Mléčná farma Šumvald – dostavba stáje
  Sušárna ovoce Klopina
 • Inženýrské sítě a komunikace
  Obytný soubor Panoráma, II. Etapa
 • Stavby pro bydlení a sociální péči
  Seniorské apartmány Nový Malín
  Bytový dům Hrabová
 • Průmyslové stavby
  Výrobní hala ZKL Hanušovice
  Přístavba výrobní haly MELITES, spol. s.r.o., Medlov

Kontakt

Jan Navrátil
vedoucí stavební projekce
Telefon: +420 583 310 383
Mobil: +420 606 724 783
navratilj@fortex-ags.cz

Ing. Marek Rýznar
profesní projektant
Telefon: +420 583 310 383
Mobil: +420 606 775 661
ryznar@fortex-ags.cz

 Přílohy

 • Produktový list STAVEBNÍ PROJEKCE