+420 583 310 111

Centrum recyklace stavebních odpadů v Mohelnici

Na základě Rozhodnutí, vydaným Olomouckým krajem Odboru životního prostředí a zemědělství, jsme oprávněni provozovat zařízení k využívání odpadů (činnost 3.2.0 – drcení odpadu, 3.4.0 – třídění odpadu, 5.10.2 – výroba recyklátu ze stavebních a demoličních odpadů dle Katalogu činností uvedené v příloze č.2 zákona o odpadech: 541/2020 Sb.).

Recyklační centrum slouží ke zpracování stavebních a demoličních odpadů vzniklých při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách a odstraňování staveb.

Stavební a demoliční odpad je dále zpracováván separací cizorodých částic, drcením a tříděním na recyklovaný materiál. Recyklovaný materiál je výrobek, který je zpětně využíván ve stavební výrobě jako plnohodnotná náhrada přírodních materiálů. Kvalita recyklátů je ověřována rozbory prováděnými v akreditovaných zkušebních laboratořích.

Identifikační číslo zařízení: CZM01360

Ukládání demoličních odpadů je především určen pro velkoobchod po předchozí dohodě a uzavření smlouvy.

Podmínky přijetí stavebních a demoličních odpadů na recyklačním centru

 1. Uzavření řádné smlouvy mezi dodavatelem odpadu a vlastníkem recyklačního centra. Před uzavřením této smlouvy není přijetí odpadu možné.
 2. Před uzavřením smlouvy je objednatel (původce) rovněž povinen specifikovat množství jednotlivých odpadů a tyto odpady zařadit podle druhů a kategorií. Tato specifikace je součástí smlouvy.
 3. Dodavatel odpadu má povinnost předložit informace a doklady o kvalitě odpadu ZPO (Základní popis odpadu). ZPO ke stažení zde 

Služby

Jaký druh stavebních odpadů přijímáme?

Kód a Název druhu odpadu:

 • 17 01 01 Beton
 • 17 01 02 Cihly
 • 17 01 03 Tašky a keramické výrobky
 • 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
 • 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Odběr recyklátu je určen jak pro velkoobchod, tak i maloobchod.

Jaké druhy recyklátu nabízíme k prodeji:

 • Betonový recyklát - podkladní vrstvy komunikací a základových konstrukcí, zásypy a obsypy
 • Cihelný recyklát - obsypy, zásypy a hrubé terénní
 • Asfaltový recyklát - do komunikací a parkovacích ploch
 • Recyklovaná zemina - na terénní úpravy

Kontakty

Obchodní zástupce Dirbák Petr
+420 778 409 998

Vedoucí recyklačního centra Navrátil Jan
+420 606 724 783

Provozní doba
PO - PÁ - 6:30 - 15:00