+420 583 310 111

FORTEX-AGS a.s. Šumperk is official distributor of diesel and provides import and sale of oil to your building. For distribution is used modern tank with dispensing by using electronic chips, je oficiální distributor motorové nafty a zajišťuje dovoz a prodej nafty na vaši stavbu. Pro distribuci je používána moderní cisterna s výdejem pomocí elektronických čipů, which gurantee 100% overview of collected oil.