+420 583 310 111

Ve spolupráci s naší divizí ČOV stavíme čistírny odpadních vod. Provádíme stavby kanalizačních stok, inženýrských sítí a komunikací.

Naše reference

 • Rekonstrukce ČOV Velké Losiny
 • Intenzifikace ČOV Klopina
 • ČOV Luběnice
 • Splašková kanalizace a ČOV Luká
 • ČOV Úsov
 • ČOV Moravičany
 • Splašková kanalizace a přečerpávací stanice Rovensko
 • Bezpečná Litovel – vybudování nových cyklostezek
 • Rozšíření kanalizace a rekonstrukce ČOV v Břidličné
 • Výstavba inženýrských sítí a komunikací v rámci obytného souboru
 • Odolena Voda – infrastruktura lokalita Za Humny
 • Intenzifikace čistírny odpadních vod Brandýs nad Labem
 • Technická infrastruktura pro výstavbu RD, developerský projekt PANORAMA
 • Město Staré Město – rekonstrukce a dostavba stokové sítě, rekonstrukce ČOV
 • Město Šumperk – rekonstrukce stávající stokové sítě
 • Obec Vikýřovice – výstavba splaškové kanalizace