+420 583 310 111

Společenskou odpovědnost

FORTEX – AGS, a.s. usiluje o trvalou spokojenost zákazníků a přijímá společenskou odpovědnost za ochranu životního prostředí a vytváření bezpečného prostředí pro práci svých zaměstnanců.

K dosažení uvedených strategických cílů se vedení a pracovníci společnosti FORTEX – AGS, a.s. zavazují v následujících třech oblastech:

Oblast řízení kvality

  • Poskytovat jedinečné a bezvadné výrobky a služby s optimální hodnotou pro zákazníka, oceněné spokojeností a loajalitou zákazníků.
  • Trvale zlepšovat všechny činnosti a procesy společnosti se zaměřením na potřeby zákazníků, akcionářů, zaměstnanců a veřejnosti.
  • Klást důraz na prevenci a předcházet neshodám ve všech činnostech společnosti.
  • Rozšiřovat znalosti, dovednosti a povědomí pracovníků.

Oblast ochrany životního prostředí

  • Preferovat technologie, materiály a postupy nepoškozující životní prostředí.
  • Snižovat množství vyprodukovaných odpadů a provádět jejich důslednou recyklaci.

Oblast bezpečnosti práce

  • Účinnou prevencí vytvářet pracovní prostředí, kde jsou minimalizována rizika zranění nebo poškození zdraví, škody na majetku nebo pracovním a životním prostředí.
  • Zajišťovat naplňování právních a jiných požadavků a předpisů. ✓ Udržovat a neustále zlepšovat a zefektivňovat integrovaný systém managementu.
  • Politiku společnosti k nahlédnutí naleznete v příloze: Poli