+420 583 310 111
Stavba roku 2017

Stavba roku 2017 Pardubického kraje


Čestné uznání v kategorii Stavby pro průmysl, zemědělství a vodní hospodářství


Nová montážní hala TMT spol. s r.o., Chrudim
zaujala porotu svou návazností na stávající průmyslovou zástavbu, elegantním propojením krčkem, osvětlením haly i kovovým opláštěním čelní části, které vytváří lehký závoj, jenž je současným jazykem na jinak klasickém tvarosloví budovy se sedlovou střechou. Generálním dodavatelem stavby byla společnost FORTEX-AGS, a.s. Šumperk.

Cílem prestižní soutěže "Stavba roku" je snaha vyzdvihnout stavby, jejichž krása, odvážnost konstrukčního řešení, kvalita všech detailů a správné nastavení kvalitativního standardu umožňují jejich trvalé, ekologické a ekonomické užívání. Stavby byly posuzovány podle architektonické kvality stavby, začlenění do okolního prostředí, kvality stavebních prací i podle spokojenosti stavebníka. Slavnostní vyhlášení výsledků Stavba roku 2017 Pardubického kraje proběhlo 19. září 2017 v reprezentativních prostorách Pardubického kraje – v budově Reálky v sále Jana Kašpara. Porota udělila pět hlavních cen, dvě čestná uznání a jednu Cenu veřejnosti.

Více informací naleznete na následujících odkazech:
http://files.stavbaroku.pardubickykraj.cz/200000164-5c6265d5c8/panel%20TMT.jpg
http://zpravy.ckait.cz/article/stavba-roku-pardubickeho-kraje-2017/