+420 583 310 111
Slavnostní zahájení zkušebního provozu pilotní jednotky terciárního stupně čištění odpadních vod

FORTEX-AGS,a.s. divize ČOV se spolupodílela na realizaci pilotní jednotky terciárního stupně čištění odpadních vod.