+420 583 310 111
Přezkoumání ISO

Integrovaný systém řízení (ISM) a systém BOZP

Vedení společnosti byl v říjnu předložen ke schválení Plán interních auditů ISM. Interní audity (IA) probíhaly v měsících říjnu, listopadu a prosinci na všech divizích společnosti.
Ve dnech 7. – 9. 3. 2017 byl proveden společností TÜV SÜD Czech první dozorový audit, který prověřoval funkčnost ISM a soulad s normami ISO 9001 pro všechny výrobní divize, ISO 14001 pro divize SV a ČOV a OHSAS 18001 pro divizi SV.