+420 583 310 111
FORTEX STAVBY s.r.o.

Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vám oznámit, že s účinností od 1. 1. 2020 došlo k rozdělení společnosti FORTEX – AGS, a.s. formou odštěpení sloučením s nástupnickou společností FORTEX STAVBY s.r.o.

K uvedenému datu dojde k přechodu stavební divize na již existující nástupnickou společnost FORTEX STAVBY s.r.o., která se bude nadále soustředit na poskytování služeb ve stavebnictví.

Základní údaje o nástupnické společnosti s platností od 1. 1. 2020 jsou:

  • FORTEX STAVBY s.r.o.
  • Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk
  • IČ: 08516774
  • DIČ: CZ08516774


FORTEX STAVBY s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 79796.

Prosíme o zaregistrování této změny a uvádění nových údajů na veškerých daňových dokladech a ostatních zákonných dokumentech. Veškeré smluvní dokumenty a ujednání týkající se vyčleněné části jmění zůstávají bez jakýchkoliv změn či omezení nadále platné a účinné. To znamená, že pro dosavadní obchodní vztah se stavební divizí není zapotřebí uzavírat dodatky ke smlouvám ani činit jakákoli jiná právní jednání.

Dále bychom Vás chtěli upozornit na změnu bankovního účtu. Nový účet je veden u Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5. Nové číslo účtu: 217167813/0300.

Prosíme, abyste platby adresované společnosti FORTEX STAVBY s.r.o.. od 1. 1. 2020 směřovali na tento nový bankovní účet.

Telefonické a e-mailové kontakty zůstávají nezměněny.

Pro fakturaci upřednostňujeme elektronické zasílání faktur. Faktury včetně příloh zasílejte i nadále na mail: fakturace@fortex-ags.cz