Využívá čistý kyslík ke stabilizaci a hygienizaci kalů vznikajících při biologickém čištění odpadních vod na komunálních čistírnách (ČOV). Technologie není závislá na vnějším zdroji tepelné energie. Ekonomický efekt a využití skryté energie kalů naší technologie OSS jsou jedním z nejprogresivnějších řešení zpracování kalů na ČOV při velmi příznivých investičních i provozních nákladech. Technologie pracuje v aerobních podmínkách při splnění nejpřísnějších hygienických požadavků současně platné legislativy v ČR a vyspělých státech EU.

Na téma Technologie OSS byl vydán článek v odborném časopise, který si můžete přečíst zde.


Jedná se o plně mobilní ČOV, kterou lze přemisťovat z jedné lokality do druhé pomocí kamionové dopravy. Instalace této mobilní čistírny odpadních vod je na zpevněnou plochu např. betonový panel, bez nutnosti zemních prací, obsypání nebo obetonování nádrží. Tato technologie umožňuje zabezpečení funkce ČOV v různých klimatických podmínkách, mimo jiné i v subarktickém klimatickém pásmu, bez tvorby zápachů a aerosolů. Vyznačuje se vysokou účinností v odstranění organických látek, případně amoniakálního dusíku z odpadních vod. Je zde zajištěna vysoká flexibilita provozu ČOV při nerovnoměrném hydraulickém a látkovém zatížení. Předností je i dlouhá životnost technologického vybavení ČOV díky použití kvalitního zařízení nízká spotřeba elektrické energie. Čistírna umožňuje automatický provoz s minimálními nároky na obsluhu.


Tato technologie je použita pro recyklační zařízení s ozonizací FGZ slouží především k čištění a hygienizaci oplachových vod zčištění zahradní techniky pro golfová hřiště. Využitím tohoto zařízení se výrazně snižuje spotřeba vody. Zařízení pracuje plně automaticky, je určeno pro venkovní použití do minimální teploty okolí -5°C. Tím se řeší případné nebezpečí spojené s používáním daného zařízení při příchodu prvních mrazíků. Pokud jsou teploty okolí nižší, je nutné zařízení odstavit z provozu.

Více informací naleznete v produktovém listu v příloze.


Tato čistírna odpadních vod je určena zejména pro chaty a jiné objekty individuální rekreace v hornatých oblastech, kdy vpřípadě zajištění dostatečného hydraulického spádu lze čistírnu provozovat bez jakýchkoliv nároků na energii.

Použití

Čistírny odpadních vod AN 5 až 50 slouží k čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění. Jedná se o vody splaškového charteru z jednotlivých domácností, rekreačních zařízení a jiných. Nejvhodnější použití této čistírny je pro bodové zdroje znečištění s velkou nepravidelností hydraulického i látkového zatížení (sezónní využití objektů).

Více informací naleznete v produktovém listu v příloze.

Kontakt

Bc. Vlastimil Plaček
ředitel divize ČOV
Telefon: +420 583 310 359
Mobil: +420 606 736 746