+420 583 310 111

Technologie OSS – Oxyterm Sludge System®

Využívá čistý kyslík ke stabilizaci a hygienizaci kalů vznikajících při biologickém čištění odpadních vod na komunálních čistírnách (ČOV). Technologie není závislá na vnějším zdroji tepelné energie. Ekonomický efekt a využití skryté energie kalů naší technologie OSS jsou jedním z nejprogresivnějších řešení zpracování kalů na ČOV při velmi příznivých investičních i provozních nákladech. Technologie pracuje v aerobních podmínkách při splnění nejpřísnějších hygienických požadavků současně platné legislativy v ČR a vyspělých státech EU.

Více o technologii OSS - Oxyterm Sludge System® zde.

Mobilní kontejnerová ČOV Artic (SBR)

Jedná se o plně mobilní ČOV, kterou lze přemisťovat z jedné lokality do druhé pomocí kamionové dopravy. Instalace této mobilní čistírny odpadních vod je na zpevněnou plochu např. betonový panel, bez nutnosti zemních prací, obsypání nebo obetonování nádrží. Tato technologie umožňuje zabezpečení funkce ČOV v různých klimatických podmínkách, mimo jiné i v subarktickém klimatickém pásmu, bez tvorby zápachů a aerosolů. Vyznačuje se vysokou účinností v odstranění organických látek, případně amoniakálního dusíku z odpadních vod. Je zde zajištěna vysoká flexibilita provozu ČOV při nerovnoměrném hydraulickém a látkovém zatížení. Předností je i dlouhá životnost technologického vybavení ČOV díky použití kvalitního zařízení nízká spotřeba elektrické energie. Čistírna umožňuje automatický provoz s minimálními nároky na obsluhu.

Více o mobilních kontejnerových ČOV Artic (SBR) zde.

Technologie pro oplach techniky z golfových hřišť

Tato technologie je použita pro recyklační zařízení s ozonizací FGZ slouží především k čištění a hygienizaci oplachových vod zčištění zahradní techniky pro golfová hřiště. Využitím tohoto zařízení se výrazně snižuje spotřeba vody. Zařízení pracuje plně automaticky, je určeno pro venkovní použití do minimální teploty okolí -5°C. Tím se řeší případné nebezpečí spojené s používáním daného zařízení při příchodu prvních mrazíků. Pokud jsou teploty okolí nižší, je nutné zařízení odstavit z provozu.

Více informací naleznete v produktovém listu v příloze.