+420 583 310 111

Použití

Odlučovače lehkých kapalin typů SOR.II jsou určeny k čištění odpadních vod s obsahem lehkých neemulgovaných kapalin s hustotou od 750 do 950 kg/m-3. Podle koncentrace znečištění a charakteru znečišťujících látek na vstupu a požadovaných parametrů na výstupu, je možné zvolit u obou výrobků různé typy odlučovačů.

 • Čištění zaolejovaných vod
 • Čištění vod z parkovišť
 • Stáčírny olejů
 • Odstavné plochy

Výhody

 • Průtok od 1 do 100 litrů/s
 • Možnost zaústění do kanalizace nebo do recipientu
 • Snadná obsluha a údržba
 • Garance odtokových parametrů
 • Možnost třístranného napojení přítoku a odtoku

Služby

 • Konstrukční návrh, projekční služby
 • Komplexní dodávka a montáž
 • Sledování a optimalizace provozu
 • Záruční a pozáruční servis

Typy odlučovačů

SOR II JKS-ZP

 • Koncentrace znečištění na vtoku do 100 mg/l ropných látek
 • průtoky 10, 20, 35, 50, 65, 80, 100 l/s v každé kategorii 5 typů odlučovačů
 • vstupní znečištění do 100 mg/l ropných látek
 • výstupní znečištění od 1 - 5 mg/l NEL (C10 - C40)

SOR II JKS

 • Koncentrace znečištění na vtoku do 5 000 mg/l ropných látek
 • průtoky 1, 2, 5, 10, 20 l/s v každé kategorii 5 typů odlučovačů
 • vstupní znečištění do 5 000 mg/l ropných látek
 • výstupní znečištění od 1 - 5 mg/l NEL (C10 - C40)