+420 583 310 111

Použití

Technologické řešení těchto čistíren odpadních vod je založeno na stabilním a spolehlivém provozu, při minimální obsluze

Výhody

Plně mobilní ČOV, kterou lze přemisťovat z jedné lokality do druhé pomocí kamionové dopravy. Instalace ČOV na betonový́ panel, bez nutnosti zemních prací, obsypání nebo obetonování nádrže.

  • Zabezpečení funkce ČOV v různých klimatických podmínkách, mimo jiné i v subarktickém klimatickém pásmu, bez tvorby zápachů a aerosolů.
  • Vysoká účinnost v odstranění organických látek, případně amoniakálního dusíku z odpadních vod.
  • Vysoká flexibilita provozu ČOV při nerovnoměrném hydraulickém a látkovém zatížení.
  • Dlouhá životnost technologického vybavení ČOV díky použití kvalitního zařízení.
  • Nízká spotřeba elektrické energie.
  • Automatický provoz s minimálními nároky na obsluhu.

Kontejnerová ČOV ARCTIC je umístěna v kontejnerech standardních rozměrů pro převoz na kamionu. V technologických kontejnerech je umístěno zařízení mechanického předčištění, technologie SBR, rozdělovací nádrž, dmychadlová soustrojí a také elektrorozvaděč s řídicím systémem. V těchto kontejnerech může být také umístěna kalová nádrž, technologie odvodnění kalu, případně dočištění odpadní vody s desinfekcí odtoku pomocí UV lampy. Vnější rozměry každého kontejneru (d × š × v) jsou 6,058 × 2,400 × 2,800 m. Vnější rozměry každého kontejneru (d × š × v) jsou 6,058 × 2,400 × 2,600 m.

Základní technické parametry

Naleznete v produktovém listu, který Vám zašleme na vyžádání. V případě dotazů kontaktujte - covobchod@fortex-ags.cz